Werkervaring, studie, trainingen & nevenactiviteiten

Werkervaring

2014 - heden

ROmiek, zelfstandig ondernemer

 

2017 - heden

Samenwerking met HKB Stedenbouwkundigen Groningen

 • Masterplan Kloppend Hart Paddepoel

 • Centrumvisie Musselkanaal

 • Uithuizermeeden, locatieonderzoek basisschool

 • Experiment Krewerd, werkboek dorpsvisie (alternatieve aanpak aardbevingsproblematiek)

 • Welstandsnota Terschelling, aanvulling

 • Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Groot Bronswijk Wagenborgen

 • Delfzijl, verkenning zoekgebieden revalidatiecentrum

 • Ontwikkelscenario’s voor een dorp met aardbevingsschade in Groningen

 • Oosterveld Norg, beeldkwaliteitsplannen openbare ruimte en welstandsnota

 • Beleidsnotitie Zonneparken Midden-Groningen

 

2016 - 2018

Gemeente Noardeast-Fryslân, stedenbouwkundig medewerker

 • Opstellen van Inspiratiedocument Buitengebied

 • Adviseren bij en begeleiden van gemeentelijke stedenbouwkundige projecten

 • Adviseren bij particuliere ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven en aanvragen omgevingsvergunningen

 

2015 - 2018

GroenLinks Drenthe, bestuursmedewerker

 • Versterken van netwerk tussen gemeentelijke afdelingen van GroenLinks in Drenthe

 • Bevorderen van samenwerking tussen afdelingen

 • Organiseren van trainingen

 • Vergroten van zichtbaarheid van GroenLinks in Drenthe door beheer van website en verzorgen van nieuwsbrief


2014 - 2016

Samenwerking met Jeroen Niezen, Asopos Consult, Roderesch

 • Afvalwaterplan Groningen Oost

 • Watertakenplan Fluvius

 

2007 - 2014

Gemeente Groningen, stedenbouwkundige

 • Opstellen van welstandskader voor beschermd stadsgezicht binnenstad

 • Herzien van welstandsnota voor gehele stad

 • Actualiseren bestemmingsplannen, opstellen ruimtelijke paragrafen, vastleggen bouwregels

 • Snel, ruimtelijk adviseren bij ­aanvragen omgevingsvergunning en in niet-projectgebonden, integrale ontwerpopgaven (stedenbouw, landschap, verkeer, erfgoed)

 

2005 - 2007

Gemeente Groningen, assistent projectleider

 • Ondersteunen projectleider bij realisatie van projecten (o.a. Europapark en DUO Kempkensberg)

 • Coördineren samenwerkingsprocessen binnen en buiten de gemeente

 

1996 - 2005

Gemeente Groningen, stedenbouwkundige

 • Uitwerken integrale plannen (stedenbouw, landschap en ver­keer) in tekeningen en presentaties

 

1985 - 1996

Gemeente Groningen, bouwkundig ontwerper/projectleider

 • Ontwerpen bouwkundige werken (bedrijfshallen, gemeentelijke gebouwen)

 • Leiden van bouwkundige projecten

 

 

Studie

1985 - 1992

Architect, HBO masteropleiding in deeltijd, Academie van Bouwkunst in Groningen

1981 - 1985

Bouwkunde, HBO bacheloropleiding, Hogere Technische School in Groningen

1975 - 1981

Atheneum B, Zernike College in Groningen

 

 

Trainingen/cursussen

2018

 • Cultuurlandschappen van de Wadden (Kenniscentrum Landschap, RUG)

2017

 • Cultuurlandschappen van Noord-Nederland (Kenniscentrum Landschap, RUG)

2014

 • Websites bouwen in WIX (Wendy Bruins, Wicemise)

2013

 • De steller centraal, over de rol van de ambtenaar als steller van besluitnota’s (Sabine van der Veen en Peter Kunst, gemeente Groningen)

2012

 • Schrijftraining (Kees Frenay)

2012

 • NLP (Bureau Land)

2009

 • Masterclass stedenbouw ‘Stad & stee’ (Tjerk Ruimschotel en Enno Zuidema)

 • MicroStation (2D en 3D), AutoCad

 • Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign

 

 

Nevenactiviteiten

Heden

 • Secretaris Stichting Roder Boekenmarkt

Verleden

 • Secretaris Bouwvrouwen Noord, een netwerk door en voor vrouwen, die werkzaam zijn in de ‘bouw’ in de ruime zin van het woord (lees meer over Bouwvrouwen Noord)

 • Secretaris Transition Town Haren

 • Secretaris jeugdcommissie voetbalvereniging VV Gorecht, Haren

 • Jeugdleider voetbalvereniging VV Gorecht, Haren

 • Lid technische commissie en redactie clubblad volleybalvereniging Stentor, Haren

 • Aanvoerder eigen team volleybalvereniging Stentor, Haren

 • Secretaris ouderraad en lid redactie schoolkrant Peter Petersenschool, Haren

 • Lid ouderraad kinderdagverblijf Doremi, Groningen

© februari 2020 by ROmiek