top of page

Ruimtelijke onderbouwingen

Ik verzorg samen met een planoloog ruimtelijke onderbouwingen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen. Als een bouwplan niet aan de regels van het bestemmingsplan voldoet, moet de initiatiefnemer bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing indienen. Hieruit moet blijken, dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening; het plan moet goed in de locatie passen en er mogen geen belemmeringen zijn. We beschrijven de ruimtelijke kwaliteiten van het plan en toetsen de omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld geluid, ecologie, luchtkwaliteit en verkeer. Verder gaan we in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.

bottom of page