top of page

Transition Town Haren

 

Transition Towns zijn netwerken van groepen burgers in steden, buurten en dorpen. Zij zetten zich in voor de transitie (overgang) van hun manier van wonen, werken en leven naar minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal.

 

Van 2011 tot en met maart 2015 was ik secretaris van Transition Town Haren (TTH). TTH ontplooit lokaal duurzame initiatieven van onderaf. Op een positieve en ontspannen manier. Zo organiseert TTH bijvoorbeeld cursussen, Repair Cafés en voorlichtingsdagen over warmte in huis en zonne-energie. Als secretaris versloeg ik de maandelijkse vergaderingen. Door mijn vertrek uit Haren moest ik hier helaas mee stoppen.

 

Lees meer

Over Transition Town Haren

bottom of page