top of page

Welstandsnota Terschelling

West-Terschelling

De gemeente Terschelling wil versneld kleine starterswoningen en doorstroomwoningen bijbouwen. Deze intentie heeft ze vastgelegd in haar Woonvisie ‘Naar meer balans op de woningmarkt’ uit 2017. In 2019 heeft de gemeente ‘Beleidsregels nieuwe woningen’ vastgesteld om deze versnelling daadwerkelijk mogelijk te maken. De welstandsnota stamt uit 2008 en sluit niet altijd aan op het doel van de nieuwe woonvisie en beleidsregels. Daarnaast is de welstandsnota niet meer op alle punten bij de tijd. Ze is aan een herziening toe, maar dat vraagt nu teveel tijd. Om de bouwplannen voor de nieuwe woningen toch goed te kunnen beoordelen, heb ik een aanvulling op de Welstandsnota 2008 opgesteld. 

Opdrachtgever: HKB Stedenbouwkundigen namens de gemeente Terschelling
 

Jaartal: 2019

bottom of page