top of page

Vakteksten

 

Ik schrijf vakteksten op het gebied van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld:

  • Toelichtingen bij ruimtelijke plannen als ontwerpen, beeldkwaliteitsplannen en inspiratiedocumenten

  • Teksten voor welstandsnota's

  • Stedenbouwkundige toelichtingen bij bestemmingsplannen

  • Ruimtelijke onderbouwingen bij aanvragen voor omgevingsvergunningen

 

Lees verder

bottom of page