top of page

Bestemmingsplannen 

 

Ik actualiseer bestemmingsplannen. Van 19e-eeuwse stadswijken tot recente in- en uitbreidingswijken, van typische stadswoonwijken tot bedrijventerreinen en groene recreatiegebieden. In de toelichting beschrijf ik de ruimtelijke structuur inclusief de toekomstige ontwikkelingen. Samen met de bestemmingsplanjurist leg ik de bestemmingen en de bouwregels vast.

 

Lees meer

bottom of page