top of page

Roderesch - Herinrichting terrein Rashuys

Rashuys inrichtingsplan

Het Rashuys in Roderesch is het dorpshuis van de drie RASdorpen Roderesch, Alteveer en Steenbergen. Het dorpshuis zit in een voormalig schoolgebouw. Het Rashuys richt het oude schoolplein en het speelterrein achter het gebouw opnieuw in. In een workshop hebben de kinderen uit de RASdorpen aangegeven, wat zij graag aan speelvoorzieningen willen. Het herinrichtingsplan gaat uit van veel ruimte om te spelen, goede zichtrelaties tussen het gebouw en de speelplekken en veel aandacht voor groen.

 

Ontwerp herinrichtingsplan: ROmiek

 

​Opdrachtgever: Rashuys, Roderesch

 

​Jaartal: 2019

bottom of page