top of page

Brochure 'Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer'

        

In het Bestuursakkoord Water uit 2011 staan afspraken over de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bij het beheer in het stedelijk water en de afvalwaterketen. De brochure 'Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) ondersteunt gemeenten en waterschappen bij hun samenwerking. In opdracht van Hans van der Eem (Welldra) maakte ik van twee zakelijke diagrammen beeldende illustraties.

 

Lees meer

Over 'Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer'

bottom of page