top of page

Water- en rioleringsplannen

Jeroen Niezen (Asopos Consult) en Diane Schepers (Waterbureau Schepers) hebben voor meerdere waterschappen en gemeenten water- en rioleringsplannen opgesteld. Ik verzorgde de lay-out en de ondersteunende illustraties.

Water- en rioleringsplannen: Jeroen Niezen (Asopos Consult) + Diane Schepers (Waterbureau Schepers)

Illustraties en lay-out: ROmiek

Opdrachtgevers: Waterschappen en gemeenten

Jaartal: 2014-2021

bottom of page