Watertakenplan Fluvius
Watertakenplan Fluvius

Logo watertakenplan Fluvius

Watertakenplan Fluvius
Watertakenplan Fluvius

Definitie onderdelen waterketen

Afvalwaterplan Groningen Oost
Afvalwaterplan Groningen Oost

Grondstoffen en energie

Watertakenplan Fluvius
Watertakenplan Fluvius

Logo watertakenplan Fluvius

1/6

Afvalwaterplannen

 

Waterschap Reest en Wieden (nu onderdeel van Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Waterschap Aa en Hunze werken met de in hun verzorgingsgebied liggende gemeenten samen aan de afvalwaterketen. Jeroen Niezen (Asopos Consult) en Diane Krijt-Schepers hebben hiervoor het Watertakenplan Fluvius en het Afvalwaterplan Groningen Oost opgesteld. Ik verzorgde de lay-out en de ondersteunende illustraties.