Leidraad Zonneparken Midden-Groningen

Leidraad Zonneparken Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen wil de overstap naar duurzame energiebronnen maken. Ze ontvangt veel aanvragen en verzoeken voor de aanleg van zonneparken. Ze heeft behoefte aan een beleidskader om de initiatieven te reguleren en de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden. De ‘Leidraad Zonneparken Midden-Groningen’ is het visiedocument, dat specifiek ingaat op tijdelijke zonneparken met grondgebonden panelen of panelen op het water. Het benoemt de kansrijke locaties en beschrijft de toetsingscriteria voor de ruimtelijke inpassing.

 

​​Gebiedsvisie: HKB Stedenbouwkundigen, Groningen

 

Mijn aandeel: kaarten en teksten voor de ‘Leidraad Zonneparken Midden-Groningen’

 

​Opdrachtgever: Gemeente Midden-Groningen

 

​Jaartal: 2020