top of page

Kloppend Hart Paddepoel

Kloppend Hart Paddepoel

​De gemeente Groningen wil de rol van het winkelcentrum Paddepoel als stadsdeelcentrum van de stad versterken. Recente ontwikkelingen rond het winkelcentrum, plannen voor de verbetering van het winkelcentrum zelf en herinrichting van de ruimte rond het winkelcentrum kunnen hierbij helpen. Het LAB Kloppend Hart Paddepoel heeft in co-creatie het ‘Masterplan Kloppend Hart Paddepoel’ opgesteld. Het LAB is een samenwerking tussen gemeente, bewoners, ondernemers en professionele partijen in en rond het winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Het masterplan richt zich op (her)inrichting van de publieke en openbare buitenruimte. Het doel is samenhang te brengen in de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast is het plan een inspiratiebron voor alle betrokkenen en partijen, die in Kloppend Hart Paddepoel actief (willen) zijn.

 

​​Begeleiding co-creatie LAB Kloppend Hart Paddepoel: HKB Stedenbouwkundigen

Kaarten, teksten en lay-out: ROmiek

 

​Opdrachtgever: Co-creatie Paddepoel

 

​Jaartal: 2020

bottom of page