top of page

Hart van Hallum - Herstructurering noordzijde terp

Hart van Hallum

Op de terp van het Friese Hallum stonden veertien sociale huurwoningen. Ze waren sterk verouderd en pasten niet binnen de historische structuur en bebouwing op de terp. Jan Clots maakte het stedenbouwkundige plan voor het gebied. Hierin is de oude structuur met paden gericht op het hart van de terp hersteld. De nieuwe woningen (naar ontwerp van architect Diana Lautenbag) zijn georiënteerd op de paden. In de inrichting van de openbare ruimte is gekozen voor traditionele materialen en beplanting.

 

​​Stedenbouwkundig ontwerp: Jan Clots

Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp: ROmiek

 

​Opdrachtgever: DDFK-gemeenten

 

​Jaartal: 2018

bottom of page