Experiment Krewerd

Dorpsvisie Krewerd_overzichtskaart ambit

Het Groningse dorp Krewerd ligt in aardbevingsgebied. In 2018 zijn de bewoners van Krewerd samen met architect Fons Verheijen het Experiment Krewerd gestart. Met dit experiment wilden ze het dorp toekomstbestendig maken door de benodigde versterkingsoperatie met de energietransitie van het dorp te combineren. Bij het experiment waren deskundigen op het gebied van (cultuur)historie, sociologie, energietransitie, stedenbouw en landschapsontwerp betrokken. Het proces leidde tot de ‘Dorpsvisie Krewerd’.

Visie en ontwerp stedenbouw en landschap: HKB Stedenbouwkundigen, Groningen

Mijn aandeel: kaarten en teksten voor de ‘Dorpsvisie Krewerd’, lay-out van het boekje

Opdrachtgever: Bewoners Krewerd & gemeente Delfzijl

Jaartal: 2020