top of page

Experiment Krewerd

Dorpsvisie Krewerd_overzichtskaart ambit

Het Groningse dorp Krewerd ligt in aardbevingsgebied. In 2018 zijn de bewoners van Krewerd samen met architect Fons Verheijen het Experiment Krewerd gestart. Met dit experiment wilden ze het dorp toekomstbestendig maken door de benodigde versterkingsoperatie met de energietransitie van het dorp te combineren. Bij het experiment waren deskundigen op het gebied van (cultuur)historie, sociologie, energietransitie, stedenbouw en landschapsontwerp betrokken. Het proces leidde tot de ‘Dorpsvisie Krewerd’.

Visie en ontwerp stedenbouw en landschap: HKB Stedenbouwkundigen

Kaarten, teksten en lay-out: ROmiek

Opdrachtgever: Bewoners Krewerd & gemeente Delfzijl

Jaartal: 2020
 

bottom of page