Stedenbouwkundige verkenning Theater Molenberg en revalidatiecentrum Delfzijl

Delfzijl Actieplan 2.0-verkenning revali

HKB Stedenbouwkundigen heeft verschillende stedenbouwkundige scenario’s verkend voor een (ver)nieuw(d) Theater Molenberg en revalidatiecentrum in het centrum van Delfzijl en op de kop van de buurt Doklanden.

Stedenbouwkundige verkenning: HKB Stedenbouwkundigen, Groningen

Mijn aandeel: kaarten voor de verkenning

Opdrachtgever: Gemeente Delfzijl

Jaartal: 2018