top of page

Beeldkwaliteitplan Botenhuizen Bergse Plassen Rotterdam

IMG_8192-01-klein formaat.jpeg

De gemeente Rotterdam wil onder voorwaarden haar medewerking verlenen aan de bouw van botenhuizen rond de Bergse Plassen. Het Beeldkwaliteitplan Botenhuizen Bergse Plassen is bedoeld voor de commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Rotterdam, voor bewoners en ontwerpers. Daarnaast vormt het beeldkwaliteitplan het kader voor het bestemmingsplan voor het gebied. Het Beeldkwaliteitplan geeft aan waar en onder welke condities botenhuizen kunnen worden gebouwd. 

Beeldkwaliteitplan, teksten, illustraties en lay-out: ROmiek

​Opdrachtgever: HKB Stedenbouwkundigen namens Gemeente Rotterdam

 

​Jaartal: 2021

bottom of page