top of page

Omgevingsvisie Noardeast-Fryslân (in bewerking)

Logo_GemeenteNOARDEASTFRYSLAN-e1536321608936-1024x1024.jpg

De gemeente Noardeast-Fryslân werkt aan een nieuwe omgevingsvisie, bestaande uit een overall visie voor het hele gebied en een visie specifiek voor de stad Dokkum. Ik maak de ondersteunde kaarten bij de visies en schrijf daarbij de toelichtende teksten. De kaarten verbeelden de kernkwaliteiten en overige kwaliteiten van de twee gebieden en de toekomstperspectieven, die de gemeente voor ogen heeft. Samen met de medewerkers van de gemeente zoek ik uit, welke zaken op de kaarten moeten staan en hoe zij verbeeld moeten worden.

 

​Kaarten en teksten: ROmiek

 

​Opdrachtgever: Gemeente Noardeast-Fryslân

 

​Jaartal: 2022

bottom of page