top of page

Stedenbouwkundig advies voor vervangende nieuwbouw Kleine Kruisstraat Groningen

Groningen - Stedenbouwkundig advies nieuwe invulling Kleine Kruisstraat

De panden aan de Kleine Kruisstraat 10 t/m 16 in Groningen worden verbouwd c.q. vervangen door nieuwbouw ten behoeve van woonstudio’s. De gemeente Groningen vraagt om een stedenbouwkundige/ruimtelijke analyse van de context als toelichting bij de aanvraag omgevingsvergunning. De eigenaar en de architect hebben behoefte aan een stedenbouwkundig advies bij de planvorming. Het advies geeft aan hoe het toekomstige bouwplan stedenbouwkundig kan worden ingepast in het straatbeeld.

Stedenbouwkundig advies, teksten en illustraties: ROmiek

​Opdrachtgever: HKB Stedenbouwkundigen namens architect Renso Woltjes

 

​Jaartal: 2021

bottom of page