top of page

Stedenbouwkundig plan tijdelijke huisvesting Woldwijk Ten Boer

Wolddijk Ten Boer.jpg

Bewoners van de Ommelanderstraat en de Blinkerdlaan in Ten Boer moeten vanwege de versterkingsopgave hun woningen tijdelijk verlaten. Ze krijgen zolang onderdak in Woldwijk. De gemeente Groningen ontwikkelt Woldwijk uiteindelijk tot een permanente woonwijk.

 

Stedenbouwkundig plan: HKB Stedenbouwkundigen

Kaarten: ROmiek

Jaartal: 2021

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

bottom of page