top of page

Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Hart van Opwierde  Appingedam

20220321_HvO-BKP-concept_HKB-luchtfoto met deelgebieden.jpg

Opwierde is de grootste woonwijk van Appingedam. De wijk maakt een grote herstructurering door. Daarnaast voldoen veel woningen niet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Deze woningen worden óf versterkt óf vervangen door nieuwbouw. Op een aantal plaatsen maakt de sloop van de woningen het mogelijk de stedenbouwkundige structuur van de wijk te verbeteren. Het ‘Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Hart van Opwierde’ beschrijft de ruimtelijke ambities op stedenbouwkundig niveau en de beeldkwaliteit voor de bebouwing in het centrale deel van de wijk plus enkele locaties in het noordelijke deel. Ook staan er toetsingscriteria in voor de welstandstoets.

Stedenbouwkundig plan: HKB Stedenbouwkundigen

Beeldkwaliteitplan: HKB Stedenbouwkundigen + ROmiek

Teksten, kaarten, illustraties en lay-out: ROmiek 

Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta

Jaartal: 2022

bottom of page