top of page

Ruimtelijke onderbouwing Mensingheweg 20 Roden

Roden - Ruimtelijke onderbouwing sterrenwacht Mensingheweg 20

Na vertrek van de laatste huurder staat de voormalige Kapteyn Sterrenwacht aan de Mensingheweg 20 in Roden leeg. Het bedrijfspand, een provinciaal monument, is lastig om te verhuren of te verkopen. Dit noopt tot nadenken over een andere invulling. De eigenaar van het pand wil het verbouwen naar appartementen. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noordenveld’. Voor de realisatie van het plan is een functiewijziging nodig van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’.

Ruimtelijke onderbouwing bij aanvraag omgevingsvergunning: ROmiek + Jan Pieter Koppert Planologisch advies

Opdrachtgever: Eigenaar Mensingheweg 20 Roden

Jaartal: 2022

bottom of page