Centrumvisie Musselkanaal

Centrumvisie Musselkanaal-voorkant boekj

In september 2018 trof een grote brand maar liefst negen winkels in Musselkanaal. Hierdoor is het hart van het dorp hard geraakt. Er is veel verwoest. Maar aan de andere kant biedt het ook nieuwe kansen om het dorp te versterken. De gemeente Stadskanaal heeft extra geld beschikbaar gesteld om de openbare ruimte rond de brandlocatie te herontwikkelen. Om tot een uitwerking te komen was een heldere kijk op de toekomst van het centrum noodzakelijk. Daarvoor stelden Broekhuis Rijs Advisering en HKB Stedenbouwkundigen deze centrumvisie Musselkanaal op.

Mijn aandeel: opmaak van het boekje

Jaartal: 2020

Opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal

In samenwerking met HKB Stedenbouwkundigen, Groningen