top of page

Bestemmingsplannen

Bp Kardinge_website.jpg

Samen met een planoloog/planjurist maak ik bestemmingsplannen. Ik beschrijf de ruimtelijke structuur inclusief de toekomstige ontwikkelingen in de toelichting. Samen leggen we de bestemmingen en de bouwregels vast.

bottom of page