top of page

Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Opwierde I Appingedam

Opwierde 1_stbk uitgangspunten--1000px.j

Opwierde is de grootste woonwijk van Appingedam. De wijk maakt een grote herstructurering door. Daarnaast voldoen veel woningen niet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Deze woningen worden óf versterkt óf vervangen door nieuwbouw. Op een aantal plaatsen maakt de sloop van de woningen het mogelijk de stedenbouwkundige structuur van de wijk te verbeteren. Het ‘Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Opwierde I’ beschrijft de ruimtelijke ambities op stedenbouwkundig niveau en de beeldkwaliteit voor de bebouwing in het noordelijk deel van de wijk. Ook staan er toetsingscriteria in voor de welstandstoets.

Stedenbouwkundig plan: HKB Stedenbouwkundigen

Beeldkwaliteitplan: HKB Stedenbouwkundigen + ROmiek

Teksten, kaarten, illustraties en lay-out: ROmiek 

Opdrachtgever: Gemeente Appingedam

Jaartal: 2021

bottom of page