Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Opwierde I Appingedam

Opwierde 1_stbk uitgangspunten--1000px.j

Opwierde is de grootste woonwijk van Appingedam. De wijk maakt een grote herstructurering door. Daarnaast voldoen veel woningen niet aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen. Deze woningen worden óf versterkt óf vervangen door nieuwbouw. Op een aantal plaatsen maakt de sloop van de woningen het mogelijk de stedenbouwkundige structuur van de wijk te verbeteren. Het ‘Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Opwierde I’ beschrijft de ruimtelijke ambities op stedenbouwkundig niveau en de beeldkwaliteit voor de bebouwing voor het noordelijk deel van de wijk. Ook staan er toetsingscriteria in voor de welstandstoets.

Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan: HKB Stedenbouwkundigen, Groningen

Mijn aandeel: teksten, kaarten en illustraties voor het ‘Beeldkwaliteitplan Versterkingsprojecten Opwierde I’, lay-out van het boekje

Opdrachtgever: Gemeente Appingedam

Jaartal: 2021