top of page

Beeldkwaliteitplannen Oosterveld Norg Buiten Zuid

Oosterveld Norg Buiten Zuid bkp openbare

De nieuwe woonwijk Oosterveld ligt aan de oostkant van Norg. De wijk grenst aan het buitengebied. Oosterveld moet een groen woongebied worden. Een woongebied, dat goed integreert in het landschap van het Norgse buitengebied én aansluit op het dorp. De wijk bestaat uit drie woonvelden. In het ‘Beeldkwaliteitplan openbare ruimte’ voor Buiten Zuid staan de uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte van het zuidelijkste woonveld. Het ‘Welstandskader aanvulling Norg - Oosterveld - Buiten Zuid’ beschrijft de criteria voor de nieuw te bouwen woningen.

Stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan, beeldkwaliteit woningen en openbare ruimte: HKB Stedenbouwkundigen

Teksten, kaarten, illustraties en lay-out: ROmiek

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld

Jaartal: 2018

bottom of page